Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2023

Turystyka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku

Celem konkursu jest wzbogacanie oferty atrakcji turystycznych oraz promocja walorów turystycznych Gminy Woźniki.

1) Opracowanie trasy i scenariusza wycieczki tematycznej z przewodnikiem wraz z organizacją wydarzenia w obrębie atrakcji turystycznych Gminy Woźniki;
2) Wytyczanie, znakowanie, konserwacja tras turystycznych na terenie Gminy;
3) Przygotowanie nowych ogólnodostępnych atrakcji turystycznych;
4) Opracowanie, promocja gminnego produktu turystycznego;
5) Wydawanie przewodników, informatorów, folderów i map turystycznych w formie tradycyjnej (papierowej) lub multimedialnej (np. filmy), dotyczących Gminy Woźniki.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

TERMINY SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 17 stycznia – 7 lutego 2023 roku (do godz. 16:00).
2. Termin składania podpisanych ofert: 17 stycznia – 10 lutego 2023 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 lutego 2023 roku.  

INNE INFORMACJE

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 10 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie: 4 000 zł.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Format: pdf, 383.13 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 203.11 kB
Ogłoszenie konkursowe
Format: pdf, 1.6 MB
Zarządzenie OR.120.13.2023
Format: pdf, 238.62 kB