Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2023

Ekologia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, propagowanie ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Realizowanie programów ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony praw zwierząt.

1) Edukacja w zakresie recyklingu i segregowania odpadów;
2) Warsztaty, pokazy filmów, budowa arboretów i ogrodów edukacyjnych;
3) Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych;
4) Projektowanie i wykonanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;
5) Ochrona zagrożonych gatunków flory i fauny.


PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

TERMINY SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 17 stycznia – 7 lutego 2023 roku (do godz. 16:00).
2. Termin składania podpisanych ofert: 17 stycznia – 10 lutego 2023 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 lutego 2023 roku.  

INNE INFORMACJE
W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 8 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie: 2 000 zł.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

 

 

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Format: pdf, 381.42 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 203.11 kB
Ogłoszenie konkursowe
Format: pdf, 1.48 MB
Zarządzenie OR.120.14.2023
Format: pdf, 247.5 kB