Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Kultura

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 roku

Celem konkursu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa lokalnego, uwolnienie kreatywności, podnoszenie kompetencji kulturalnej mieszkańców, rozszerzenie i urozmaicenie oferty kulturalnej „na miejscu”

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, m.in. koncertów, festiwali, konkursów, przeglądów, prezentacji, wystaw, plenerów, warsztatów artystycznych,
2) Edukacja kulturalna, wspomaganie rozwoju i uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) Reprezentowanie Gminy Woźniki w gminnych i pozagminnych wydarzeniach artystycznych, w tym festiwalach, wystawach,
4) Popularyzowanie języka regionalnego,
5) Wydawanie publikacji, tworzenie izb pamięci.

W konkursie nie będą dofinansowane imprezy lokalne (festyny, dożynki sołeckie, zabawy) - oferty należy składać w Konkursie na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności  lokalnych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

TERMINY SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 23 stycznia – 13 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
Termin składania podpisanych ofert: 23 stycznia – 16 lutego 2024 roku (do godz. 14:00)

INNE INFORMACJE O KONKURSIE

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 25 000 zł.

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie: 4 000 zł. 

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu Kultura
Format: pdf, 273.07 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Ogłoszenie o konkursie Kultura
Format: pdf, 2.26 MB
Zarządzenie OR.120.10.2024
Format: pdf, 293 kB