Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Ekologia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, propagowanie ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Realizowanie programów ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony praw zwierząt.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1) Edukacja w zakresie recyklingu i segregowania odpadów;
2) Warsztaty, pokazy filmów, budowa arboretów i ogrodów edukacyjnych;
3) Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych;
4) Projektowanie i wykonanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;
5) Ochrona zagrożonych gatunków flory i fauny.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

TERMINY SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 25 stycznia – 15 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
2. Termin składania podpisanych ofert: 25 stycznia – 19 lutego 2024 roku (do godz. 17:00).

INNE INFORMACJE
W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 12 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie: 3 000 zł.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu Ekologia
Format: pdf, 432.9 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Ogłoszenie o konkursie Ekologia
Format: pdf, 1.46 MB
Zarządzenie OR.120.16.2024
Format: pdf, 247.74 kB