Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Turystyka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

Celem konkursu jest wzbogacanie oferty atrakcji turystycznych oraz promocja walorów turystycznych Gminy Woźniki.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1)    Opracowanie trasy i scenariusza wycieczki tematycznej z przewodnikiem wraz z organizacją wydarzenia w obrębie atrakcji turystycznych Gminy Woźniki;
2)    Wytyczanie, znakowanie, konserwacja tras turystycznych na terenie Gminy;
3)    Przygotowanie nowych ogólnodostępnych atrakcji turystycznych;
4)    Opracowanie, promocja gminnego produktu turystycznego;
5)    Wydawanie przewodników, informatorów, folderów i map turystycznych w formie tradycyjnej (papierowej) lub multimedialnej (np. filmy), dotyczących Gminy Woźniki.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  działające statutowo w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

TERMINY SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 25 stycznia – 15 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
2. Termin składania podpisanych ofert: 25 stycznia – 19 lutego 2024 roku (do godz. 17:00).


INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 10 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie nie może przekroczyć 4 000 zł

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu Turystyka
Format: pdf, 441.13 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Ogłoszenie o konkursie Turystyka
Format: pdf, 1.56 MB
Zarządzenie OR.120.19.2024
Format: pdf, 240.34 kB