Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Ratownictwo i ochrona ludności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Celem konkursu jest  wsparcie OSP poprzez dofinansowanie funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i poprawę gotowości bojowej jednostek, jak również działania edukacyjne w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Gotowość bojowa
Poprawa przygotowania i gotowości bojowej OSP poprzez szkolenia specjalistyczne, zakup mundurów, doposażenie oraz przeglądy i konserwację posiadanego sprzętu;

2. Ratownictwo i ochrona ludności - upowszechnianie i edukacja
1)    Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, w tym szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego;
2)    Organizowanie przedsięwzięć, w tym szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Gminy Woźniki z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające statutowo w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.

TERMINY SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 25 stycznia – 15 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
2. Termin składania podpisanych ofert: 25 stycznia – 19 lutego 2024 roku (do godz. 17:00).

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty (max. 1 dla każdego rodzaju zadania)

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 38 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie nie może przekroczyć 4 000 zł

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu Ratownictwo
Format: pdf, 424.18 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Ogłoszenie o konkursie Ratownictwo
Format: pdf, 1.56 MB
Zarzadzenie OR.120.20.2024
Format: pdf, 239.2 kB