Gmina Woźniki

Oferty w trybie pozakonkursowym na rok 2020

1. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka "Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej"

2. Uczniowski Klub Sportowy "Z badmintonem na co dzień"

3. Fundacja "Ratunek" Przytulisko Koty i Psy ubliniec "Opieka nad bezdomnymi kotami"

4. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek "Wzbogacenie szaty roślinnej w Piasku"

5. Fundacja F-XXI "Klockowe L-maszyny - wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci"

6. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica "Promocja ratownictwa wśród młodzieży"

7. Uczniowski Klub Sportowy "Z badmingtonem na co dzień"

8. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica "Ochrona pszczół w środowisku przyrodniczym Gminy"

9. Stowarzyszenie zwykłe Girlanda  "Zespół Girlanda - dobra jakość dźwięku"

10. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej  "Razem dla Patrycji i promocji krwiodawstwa"

11. YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego „Ratownicy marzeń - wzmacnianie kompetencji społecznych młodzieży w okresie epidemii COVID-19"

12. Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach „Utrzymanie warunków szkolenia dzieci i młodzieży w MLKS Woźniki"

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńskich Młynach „Zakup sprzętu na rzecz ratownictwa ludności"

14. Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina „Paczka świąteczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny "Paczki świąteczne dla osób w wieku emerytalnym"

16. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica "Podniesienie gotowości bojowej OSP Kamienica"