Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Sportowa Gmina

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Woźniki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Sportowa Gmina" w 2024 roku

Celem konkursu jest upowszechnianie i organizacja aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Woźniki oraz zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w  indywidualnych i drużynowych dyscyplinach sportowych

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1)    Upowszechnianie uprawiania sportu i zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w indywidualnych i drużynowych dyscyplinach sportowych;
2)    Organizacja otwartych zajęć sportowych, imprez, turniejów, zawodów, zajęć rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców Gminy Woźniki;
3)    Organizowanie lub reprezentowanie Gminy Woźniki w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu ponadgminnym;
4)    Utrzymanie i przygotowanie gminnej bazy sportowej wykorzystywanej do zajęć i rozgrywek.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające statutowo w dziedzinie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 23 stycznia – 13 lutego 2024 roku (do godz. 23:55). 
Termin składania podpisanych ofert w wersji papierowej: do dnia 16 lutego 2024 roku (do godz. 14:00)

INNE INFORMACJE O KONKURSIE

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 60.000,00 zł.

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu Sportowa Gmina
Format: pdf, 470.17 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 218.95 kB
Ogłoszenie o konkursie Sportowa Gmina 2024
Format: pdf, 1.94 MB
Zarządzenie OR.120.9.2024
Format: pdf, 304.42 kB