Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2022

Wolontariat - drugi konkurs

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2022 roku.  Dotację  na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Woźniki otrzymują:

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy „KGW Babienica na dożynkach 2022” – 900 zł.

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej „Działania związane z organizacją przedsięwzięć
o charakterze lokalnym” - 1000 zł

3) Koło Gospodyń Wiejskich „Frelki” w Lubszy „Promocja lokalnych produktów z Lubszy – Dożynki
Gminne” – 1000 zł

4) Koło Gospodyń Wiejskich „Przebojowe” w Psarach „Przygotowanie stoiska na Dożynki Gminne” –
1000 zł.

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku „Projekt kultura: Dzień potraw regionalnych” - 1000 zł

6) Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodarne” w Kamienicy „Dożynki” – 900 zł.

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Kamieńskie Młyny – prezentacja potraw i promocja na Dożynkach Gminnych” – 900 zł

8) Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” Katowice „Organizacja stoiska z wyrobami z dziczyzny w czasie dożynek
2022” – 800 zł

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu ofert
Format: pdf, 374.74 kB
Zarządzenie - ogłoszenie o konkursie
Format: pdf, 465.72 kB