Gmina Woźniki

Oferta OSP Babienica w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Babienicy pn. „Kaplica św. Stanisława w Babienicy - ochrona dziedzictwa pokoleń” złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Woźnikach do 7 dni od jej ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności