Gmina Woźniki

Budżet 2024. 29 mln zł na inwestycje

W budżecie na 2024 rok środki przeznaczone na inwestycje będą rekordowe - mówił, podczas ostatniej w 2023 roku sesji Rady Miejskiej, burmistrz Woźnik Michał Aloszko. Projekt budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok przyjęto jednogłośnie.

28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Woźnikach odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej - sesja tzw. budżetowa. Budżet Gminy Woźniki na 2024 rok to jedna z najważniejszych, podjętych podczas grudniowej sesji, uchwał. W projekcie budżetu na 2024 rok dochody gminy ustalono na niemal 81,5 mln zł, wydatki na przeszło 81 mln zł. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak i poszczególne komisje Rady Miejskiej wydały pozytywną opinię projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Projekt w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok wszyscy radni, obecni na sesji, podjęli jednomyślnie (12 za).

Burmistrz Woźnik Michał Aloszko przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane na 2024 rok. – To ostatni budżet w tej kadencji samorządowej, dlatego porównam go do roku 2019, kiedy realizowaliśmy nasze pierwsze zadania – mówił.  – W 2024 roku kwota dochodów ma wynieść prawie 81,5 mln zł, w 2019 wyniosła ona 47 mln zł. 12 mln zł, tyle w 2019 r. przeznaczyliśmy na inwestycje, wówczas mówiliśmy o rekordowej kwocie. W 2024 roku kwota ta osiągnie pułap 29 mln zł – podkreślał.

Burmistrz zaznaczył, że budżet jest nastawiony na odpowiedzialny rozwój.  – W ciągu ostatnich 5 lat nie tylko podwoiliśmy dochody, utrzymaliśmy przy tym stabilny, bezpieczny poziom zadłużenia.

Dodał, że wśród ważnych inwestycji znajdą się i te realizowane przez starostwo. – To przebudowa ul. Romanowskiej w Kamieńskich Młynach – dwa pierwsze etapy od Pakuł do ul. Leśnej. Będzie też wymieniana nawierzchnia przy ul. Karola Miarki w Ligocie Woźnickiej. 

Burmistrz podkreślił, że przez kolejne lata na terenie gminy funkcjonować będzie bezpłatny transport publiczny. – Otrzymaliśmy na ten cel niemal 3,5 mln zł dofinansowania na kolejne trzy lata.

Michał Aloszko podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia budżetu. – Przede wszystkim dziękuję pani skarbnik. Realizacja tych zadań inwestycyjnych ucieszy mieszkańców i pozwoli całej gminie na rozwój.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2024 r. znajdą się m.in.:  

 - budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych (oczyszczalnia ścieków w Woźnikach, Psarach, SP Kamienica, LKS ORZEŁ Psary-Babienica)

- budowa sieci wodociągowej (ul. Moniuszki, ul. Młyńska - boczna, ul. Krzyżowa - zestaw hydroforowy)  

- budowa parkingów przy OSP w Lubszy oraz kościele w Babienicy

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy

- budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Cicha - Dyrdy, ul. Leśna - Mzyki, ul. Partyzantów - Piasek/Smolana Buda, ul. Grójecka - Psary, ul. Plebiscytowa - Lubsza, ul. Wiejska - Kamieńskie Młyny, ul. Czarny Las, ul. Sulów, ul. Pogodna - Woźniki)

- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Czarnym Lesie

- budowa żłobka w Ligocie Woźnickiej  

- renowacja zabytkowej kaplicy św. Floriana w Woźnikach

- modernizacja infrastruktury sportowej - przebudowa budynku LKS Warta Kamieńskie Młyny, budowa wodnego placu zabaw

- budowa infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placów zabaw w Woźnikach

- infrastruktura kulturalna - modernizacja elewacji MGOK Woźniki

- termomodernizacja budynku szkoły w Psarach. Program „Ciepłe Mieszkanie”

- program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki (PONE)

- inicjatywa Sołecka 2024 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dyrdach.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności