Gmina Woźniki

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej  pn. "Razem dla Patrycji i promocji krwiodawstwa", złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Woźnikach do 7 dni od jej ogłoszenia

Pobierz ofertę:
Razem dla Patrycji i promocji krwiodawstwa

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności