Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka komunalna

Gospodarka wodno-ściekowa

Opłaty za ścieki. Krok po kroku

Poprzez stronę www lub telefonicznie – tak można podawać odczyt wodomierza za odprowadzanie ścieków.

Wskazania wodomierzy można zgłaszać poprzez formularz na stronie www.wozniki.pl/scieki lub telefonicznie 34 366 99 20 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego).

Podając stan licznika wodomierzowego należy udostępnić następujące, wymagane dane: miejscowość; ulica i numer domu; stan wodomierza; datę odczytu.

Można uzupełnić też dane dodatkowe: stan podlicznika, adres e-mail, numer telefonu.

Przypominamy, że prawidłowość przekazanego odczytu polega na podaniu bieżącego stanu, jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody (ścieków) w odniesieniu do poprzedniego odczytu; podaniu tylko czarnych lub białych cyfr, odczytanych od lewej strony liczydła. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Informujemy, że przekazywanie wskazań wodomierzy za pomocą formularza internetowego lub telefonicznie nie zwalnia odbiorcy od obowiązku umożliwienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Woźnikach dostępu do pomieszczenia wodomierzowego w celu przeprowadzenia odczytu i kontroli wodomierza głównego.

Podany stan wodomierza zostanie wykorzystany do rozliczenia, pod warunkiem, że data odczytu zgodna będzie z okresem rozliczeniowym, a dane osobowe i adresowe z danymi w bazie odbiorców.

Na wystawionej przez Urząd Miejski fakturze będzie widniał m.in. indywidualny numer rachunku, na który należy dokonywać opłat tylko za ścieki. Każda faktura zostanie opatrzona kodem QR, co usprawni płatność w punktach do tego przeznaczonych np. na poczcie lub w sklepach „Żabka”.