Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Osiągnięte poziomy

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [%]

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła [%]:

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Wymagany

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty

17,51

13,14

32,47

22,20

 29,91

 28

35

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]:

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Wymagany

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

Osiągnięty

100

93,24

100

100

 100

64

 84

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku [%]

 

rok

2012r.

16 lipca 2013 r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

15 lipca 2020r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty [%]:

7,66

12,8

0

0

 0

10

 4