Gmina Woźniki

Projekt Wspólna Przestrzeń

Porozmawiajmy o przestrzeni publicznej

8 września, w ramach Woźnickich Dożynek Gminnych, na placu przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, zapraszamy do punktu konsultacyjnego. Będzie to następna okazja m.in. do podzielenia się opiniami na temat zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Punkt konsultacyjny jest jednym z elementów wznowionej procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Woźniki.

Celem konsultacji będzie:

• umożliwienie wypowiedzenia się mieszkańcom i rozpoznanie ich potrzeb,

• skonsultowanie zaproponowanych rozwiązań terenów zieleni i przestrzeni publicznych w planach miejscowych,

• przygotowanie mieszkańców na powstanie nowej strefy ekonomicznej.

Konsultacje prowadzone będą w ramach programu grantowego „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" finansowanego przez Fundację Sendzimira ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkt konsultacyjny czynny będzie w godz. od 15.30 do 18.00.


Ankieta w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Woźniki jest w trakcie opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie trwają konsultacje społeczne, współorganizowane przez Fundację Sendzimira, mające na celu poznanie społecznych oczekiwań co do przyszłości gminy Woźniki, wyznaczenia kierunków jej rowoju i rozpoznania potrzeb mieszkańców m.in. w obszarach terenów zieleni, zagospodarowania nowej strefy przemysłowo – ekonomicznej i jej styku z terenami mieszkalnymi, terenów po byłym PGR w Woźnikach.

W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo ważne. Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi są anonimowe i objęte tajemnicą, a wyniki zostaną poddane jedynie analizie statystycznej. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Wyniki badań będą zaprezentowane w trakcie publicznej debaty oraz na stronach internetowych gminy.
W celu zapewnienia lepszej diagnozy sytuacji i pełniejszej analizy potrzeb, zapraszamy Państwa do dyskusji, licząc na opinie, stanowiska i propozycje z Państwa strony.
Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety do dnia 30.09.2019 r. na formularzu, który można pobrać, klikając poniższy link i przesłanie na adres inwestycje@wozniki.pl lub wypełnienie ręczne i pozostawienie w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Woźnikach, Rynek 11, pokój 15.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Ankieta konsultacyjna - wersja do edycji

Ankieta konsultacyjna - wersja do druku


Punkt konsultacyjny – priorytetem zieleń

30 czerwca w ramach Dni Ziemi Woźnickiej spotkaliśmy się z mieszkańcami naszej gminy, aby rozmawiać o wizji rozwoju nowo projektowanej strefy przemysłowej. Nasz punkt konsultacyjny, przygotowany przy współpracy z Fundacją Sendzimira, wspierali planiści, a podczas rozmów często pojawiała się kwestia zieleni, która w tej realizacji będzie traktowana priorytetowo. Mieszkańcy formułowali śmiałe pomysły na temat zielonych rozwiązań dla przemysłu.


Porozmawiajmy o przestrzeni publicznej

30 czerwca, w ramach Dni Ziemi Woźnickiej, na placu przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, zapraszamy do punktu konultacyjnego. Będzie to okazja m.in. do podzielenia się opiniami na temat zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Punkt konsultacyjny jest jednym z elementów wznowionej procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Woźniki.   

Celem konsultacji będzie:
• umożliwiwienie wypowiedzenia się mieszkańcom i rozpoznanie ich potrzeb,
• skonsultowanie zaproponowanych rozwiązań terenów zieleni i przestrzeni publicznych w planach miejscowych,
• przygotowanie mieszkańców na powstanie nowej strefy ekonomicznej.

Konsultacje prowadzone będą w ramch programu grantowego „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzemnne w gminach" finansowanego przez Fundację Sendzimira ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkt konsultacyjny czynny będzie w godz. od 15.00 do 18.00.