Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2024

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki od dnia 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy będą mieli obowiązek selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Popiół odbierany będzie jako osobna frakcja, a do jego gromadzenia będą służyły pojemniki o pojemności 120 l, które będą udostępnione mieszkańcom gminy nieodpłatnie przez firmę wywozową.

Osoby, które nie wytwarzają popiołu w swoich gospodarstwach domowych są zobowiązane do zgłoszenia braku potrzeby dostarczenia pojemnika na popiół do dnia 11 grudnia 2023 r. Formularz zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Gminy Woźniki (poniżej w plikach do pobrania) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11.

Przypominamy, że również od 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali posiadania przydomowego kompostownika, otrzymają nieodpłatnie pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 240 l, które zastąpią dotychczasowe worki brązowe.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej - tel. 34 366 99 09

Pliki do pobrania: