Gmina Woźniki

51. sesja Rady Miejskiej - wyniki głosowań

29 stycznia w Urzędzie Miejskim w Woźnikach odbyła się 51. sesja Rady Miejskiej w Woźnikach.

Podczas obrad radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenie porządku obrad. - czas głosowania: 29 stycznia 2024, godz. 16:03, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Anna Brzozowska (ZA), Piotr Ciba (ZA), Łucjan Garus (ZA), Maria Golasz (ZA), Krystyna Gorol (ZA), Marta Grzelczak (ZA), Szymon Klabis (ZA), Magdalena Kołtun (NIEOBECNI), Weronika Majchrzyk (ZA), Adam Ordon (ZA), Renata Piełot (ZA), Bartłomiej Pliczko (ZA), Mariusz Pogoda (ZA), Andrzej Staron (ZA), Anna Wincowska (ZA)

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji - czas głosowania: 29 stycznia 2024, godz. 16:03, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Anna Brzozowska (ZA), Piotr Ciba (ZA), Łucjan Garus (ZA), Maria Golasz (ZA), Krystyna Gorol (ZA), Marta Grzelczak (ZA), Szymon Klabis (ZA), Magdalena Kołtun (NIEOBECNI), Weronika Majchrzyk (ZA), Adam Ordon (ZA), Renata Piełot (ZA), Bartłomiej Pliczko (ZA), Mariusz Pogoda (ZA), Andrzej Staron (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Anna Wincowska (ZA)

3. Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacyjnego - czas głosowania: 29 stycznia 2024, godz. 16:05, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Anna Brzozowska (ZA), Piotr Ciba (ZA), Łucjan Garus (ZA), Maria Golasz (ZA), Krystyna Gorol (ZA), Marta Grzelczak (ZA), Szymon Klabis (ZA), Magdalena Kołtun (NIEOBECNI), Weronika Majchrzyk (ZA), Adam Ordon (ZA), Renata Piełot (ZA), Bartłomiej Pliczko (ZA), Mariusz Pogoda (ZA), Andrzej Staron (ZA), Anna Wincowska (ZA)

4. Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr 492/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2024" - czas głosowania: 29 stycznia 2024, godz. 16:07, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Anna Brzozowska (ZA), Piotr Ciba (ZA), Łucjan Garus (ZA), Maria Golasz (ZA), Krystyna Gorol (ZA), Marta Grzelczak (ZA), Szymon Klabis (ZA), Magdalena Kołtun (NIEOBECNI), Weronika Majchrzyk (ZA), Adam Ordon (ZA), Renata Piełot (ZA), Bartłomiej Pliczko (ZA), Mariusz Pogoda (ZA), Andrzej Staron (ZA), Anna Wincowska (ZA)

5. Głosowanie w sprawie zmiany budżetu na rok 2024 - czas głosowania: 29 stycznia 2024, godz. 16:08, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Anna Brzozowska (ZA), Piotr Ciba (ZA), Łucjan Garus (ZA), Maria Golasz (ZA), Krystyna Gorol (ZA), Marta Grzelczak (ZA), Szymon Klabis (ZA), Magdalena Kołtun (NIEOBECNI), Weronika Majchrzyk (ZA), Adam Ordon (ZA), Renata Piełot (ZA), Bartłomiej Pliczko (ZA), Mariusz Pogoda (ZA), Andrzej Staron (ZA), Anna Wincowska (ZA)

6. Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr 499/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029 - czas głosowania: 29 stycznia 2024, godz. 16:10, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Anna Brzozowska (ZA), Piotr Ciba (ZA), Łucjan Garus (ZA), Maria Golasz (ZA), Krystyna Gorol (ZA), Marta Grzelczak (ZA), Szymon Klabis (ZA), Magdalena Kołtun (NIEOBECNI), Weronika Majchrzyk (ZA), Adam Ordon (ZA), Renata Piełot (ZA), Bartłomiej Pliczko (ZA), Mariusz Pogoda (ZA), Andrzej Staron (ZA), Anna Wincowska (ZA)

Uczestnictwo w głosowaniach
Brzozowska Anna: 6/6
Ciba Piotr: 6/6
Garus Łucjan: 6/6
Golasz Maria: 6/6
Gorol Krystyna: 6/6
Grzelczak Marta: 6/6
Klabis Szymon: 6/6
Majchrzyk Weronika: 6/6
Ordon Adam: 6/6
Piełot Renata: 6/6
Pliczko Bartłomiej: 6/6
Pogoda Mariusz: 6/6
Staron Andrzej: 6/6
Wincowska Anna: 6/6

Przygotowała: Grażyna Sośnica.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności