Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 22 lutego 2024
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
pochmurno
5°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Nabór przedstawicieli/-ek organizacji do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Burmistrz Woźnik ogłasza nabór przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2024 w następujących zakresach przedmiotowych:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Sport Klub (piłka nożna)
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Sportowa Gmina
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Turystyka i krajoznawstwo
  • Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)

Zgodnie z ustawą, zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów. W skład każdej komisji konkursowej oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Woźnikach, wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. W danej komisji nie może jednak znaleźć się przedstawiciel organizacji, która bierze udział w konkursie ocenianym przez tę komisję. Osoba wskazana przez organizację pozarządową i wyznaczona do pracy w komisji, przed rozpoczęciem jej prac, podpisuje oświadczenie, iż m.in. nie jest oferentem ani nie pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Każdy członek/członkini komisji ma za zadanie zapoznać się ofertami złożonymi w danym konkursie i dokonać ich oceny punktowej za pośrednictwem portalu eNGO. Kolejnym etapem jest posiedzenie komisji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach (w godzinach pracy magistratu), na którym dokonuje się porównania ocen cząstkowych, wyboru ofert i określenia wysokości dotacji, które to informacje są następnie przedkładane Burmistrzowi Woźnik w formie opinii komisji.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać na formularzu (do pobrania na dole strony) do dnia 9 lutego 2024 roku, godz. 14:00, na adres: Urząd Miejski w Woźnikach, Rynek 11, 42-289 Woźniki bądź drogą elektroniczną na adres: ngo@wozniki.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursu (podać nazwę konkursu) ...................".

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Zarządzenia Burmistrza Woźnik dotyczące powołania komisji konkursowych zostanie zamieszczone na stronach internetowych: www.wozniki.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia do edycji
Format: docx, 89.9 kB
Formularz zgłoszenia do wydruku
Format: pdf, 165.94 kB
Klauzula informacyjna
Format: pdf, 185.09 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.