Gmina Woźniki

Kapliczka na "Ślęzkowym"

Kapliczka – pochodząca z okresu międzywojennego – została zbudowana w miejscu nieistniejącej już średnio- wiecznej kaplicy na „Ślęzkowym”, wokół której znajdował się cmentarz. Kaplica ma ponad 700 letnią historię, pewne górnośląskie podanie głosi ,że pierwszy kościół w Lubszy był umiejscowiony właśnie na miejscu kaplicy św. Krzyża na „Ślęzkowym”.  W okresie gdy kościól w Lubszy był wyznania protenstanckiego, to tutaj odbywały się nabożeństwa dla katolików z Psar i okolicznych wiosek. W trakcie trwania epidemii cholery,  to właśnie tam grzebano ofiary tej choroby.