Gmina Woźniki
Powróć do: Urząd Miejski

Referaty

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH / URZĄD STANU CYWILNEGO
Nazwisko Pokój Sprawy Telefon
Katarzyna Fiuk 5 Kierownik Referatu 34 366 99 17
Katarzyna Nowacka-Pogoda 6 Dowody osobiste, ewidencja ludności 34 366 99 07
Agata Szewczyk-Pliczko 6 Dowody osobiste, ewidencja ludności 34 366 99 07
Agata Trzeciak 4 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34 366 99 02
Barbara Bartyla 27 Sprawy obronne, obrona cywilna 34 366 99 20
Witold Kałdonek 29 Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa 533 373 630
REFERAT NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Nazwisko Pokój Sprawy Telefon
Xymena Sudakowska 14 Kierownik Referatu 34 366 99 21
Agnieszka Bartos 12 Gospodarka gruntami, ochrona środowiska 34 366 99 21
Weronika Brdąkała 12 Gospodarka gruntami, prawo wodne 34 366 99 21
Ewelina Szkoła 13 Decyzje środowiskowe, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta 34 366 99 09
Agata Tkocz 13 Gospodarka odpadami komunalnymi, nadawanie adresów 34 366 99 09
Patrycja Turchońska-Wojsyk 12 Zagospodarowanie przestrzenne, ewidencja zbiorników bezodpływowych 34 366 99 21
Hanna Majchrzyk-Pająk 15 Gospodarka mieszkaniowa, lokalowa 34 366 99 24
REFERAT STRATEGII ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Nazwisko Pokój Sprawy Telefon
Tomasz Nowicki 3 Kierownik Referatu 34 366 99 27
Barbara Tomczyk 4 Fundusze zewnętrzne 34 366 99 02
Klaudia Janczyk 10 Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Program "Czyste Powietrze" 34 366 99 20
Ewelina Szkoła 30 Zamówienia publiczne 34 366 99 14
REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Nazwisko Pokój Sprawy Telefon
Alina Kot 17 Kierownik Referatu 34 366 99 18
Michał Garus 18 Gospodarka wodno-ściekowa 34 366 99 04
Aneta Meisner 18 Drogownictwo, transport zbiorowy 34 366 99 04
Witold Kałdonek 29 Inwestycje własne Gminy, koszenie traw, naprawy 34 366 99 23
Marzena Misiok-Habrowska 29 Oświetlenie drogowe, ewidencja dróg, gazyfikacja 34 366 99 23
REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI
Nazwisko Adres Sprawy Telefon
Wojciech Zawadzki ul. Koziegłowska 2 Kierownik Referatu 34 366 99 08 / 533 321 122
Agata Kamińska ul. Koziegłowska 2 Współpraca z NGO, promocja, kultura, Wiadomości Ziemi Woźnickiej 34 366 99 29
Sylwester Witkowski ul. Koziegłowska 2 Promocja, kultura, Wiadomości Ziemi Woźnickiej 34 366 99 08
REFERAT FINANSOWY
Nazwisko Pokój Sprawy Telefon
Beata Buchenfeld 24 Skarbnik, kierownik Referatu 34 366 99 16
Barbara Bartyla 27 Księgowość podatkowa 34 366 99 22
Beata Potempa 27 Księgowość podatkowa 34 366 99 22
Anna Sikora-Opiełka 28 Księgowość budżetowa 34 366 99 20
Jadwiga Musik 26 Wymiar podatków 34 366 99 25
Mariola Bryła 26 Wymiar podatków 34 366 99 25
Karina Churas 25 Księgowość budżetowa 34 366 99 26
Aniela Sojka 25 Księgowość budżetowa 34 366 99 26
Izabela Breguła 25 Księgowość budżetowa 34 366 99 26
REFERAT ORGANIZACYJNY
Nazwisko Pokój Sprawy Telefon
Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak 16 Sekretarz, kierownik Referatu 34 366 99 13
Robert Tomaszowski 1 Informatyk 34 366 99 06
Grażyna Sośnica 1 Obsługa Rady Miejskiej 34 366 99 06
Anna Lis-Dąbrowska 8 Biuro podawcze 34 366 99 15
Daria Nowaczyk-Biegisz 20 Sekretariat, BIP 34 366 99 11
Anna Ozga 2 Sprawy organizacyjne 34 366 99 21