Gmina Woźniki
Powróć do: Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Psarach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Adres: Psary 42-287 Lubsza, ul. Główna 91, telefon: 34 357 90 39, e-mail: psary_sp@op.pl, www: www.sp.psary.eu Facebook

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach jest placówką wyposażoną w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne. Nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole posiadają wysokie kwalifikacje niejednokrotnie do nauczania kilku przedmiotów. Większość nauczycieli może pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie i rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. Dużym atutem naszej placówki jest szeroko pojęta otwartość na nowe projekty, wyzwania i innowacje, których głównym celem jest polepszenie oferty edukacyjnej.

Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, ze nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów przy pomocy nauczycieli, dzięki czemu zajmują wysokie miejsca w różnych konkursach. Ponadto uczniowie otrzymują wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych, dzięki którym bez problemów dostają się do wybranych przez siebie szkół średnich.

Klasy pod względem liczebności są bardzo różne. Wszystko jest uzależnione od wielkości danego rocznika. Jednak to, że dzieci uczęszczają do klas liczniejszych jest również atutem. W większej klasie dzieci rozwijają swoje relacje społeczne. Uczą się wzajemnej akceptacji oraz empatii. Zarówno małe i duże klasy mają swoje plusy i minusy. W przeliczeniu na średnią arytmetyczną przeciętna liczba uczniów w klasie wynosi ok. 16 osób.

W naszej szkole każdy uczeń jest traktowany jako odrębna jednostka – indywidualnie. Dzięki temu dbamy o dzieci wymagające szczególnej uwagi ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne. Specjalną uwagę skupiamy na uczniach z orzeczeniami, opiniami jak również na uczniach zdolnych. Szeroki wachlarz kwalifikacji naszej kadry jest pomocny, aby każdy uczeń traktowany był z osobna po to, by dostrzec jego indywidualne potrzeby.

 

W szkole prężnie działa świetlica szkolna, która obecnie pracuje do godziny 16.30. Od końca ubiegłego roku posiadamy własną kuchnię i stołówkę. Cena dwudaniowego obiadu dla ucznia jest bardzo korzystna, dzięki czemu wielu uczniów korzysta z posiłków.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone klaso-pracownie zarówno w sprzęt multimedialny (np. tablice interaktywne, stół multimedialny, tablety) jak i w różnorakie pomoce dydaktyczne. Ponadto nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesne pomoce na miarę XXI wieku (drukarka 3D, studio nagrań, zestawy gogli wirtualnych, zestawy do robotyki i programowania).

W październiku 2019r. otwarliśmy „Zieloną Pracownię”. Dzięki niej lekcje przyrody, biologii i geografii stały się bardziej atrakcyjne i ciekawsze.

Posiadamy multimedialną bibliotekę z bogatym księgozbiorem. Sala informatyczna jest wyposażona w 24 stanowiska uczniowskie.

Na szczególną uwagę zasługuje sala regionalna, w której jest ekspozycja różnych mebli sprzętów zdjęć, przenosząca nas w początki XX w.

W szkole odbywa się nauka języka mniejszości narodowej.

Wychowawcy organizują wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki, oraz wyjazdy kulturalne do kina i teatru.

Szkoła organizuje cykliczne imprezy aktywizujące społeczność lokalną np. Bieg Papieski czy doroczny Kiermasz Świąteczny.

 

Przy naszej szkole bardzo prężnie działa Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” prowadzony pod okiem naszego nauczyciela oraz przez wykwalifikowanych trenerów. Należą do niego nie tylko nasi uczniowie, ale również z okolicznych szkół. Jednocześnie dzieci mają możliwość z korzystania z oferowanych przez nauczycieli w-f zajęć SKS.

Od kilku lat uczniowie młodszych klas biorą udział w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ”.

 

Od paru lat systematycznie bierzemy udział w projektach unijnych ERAZMUS. Są to projekty ukierunkowane zarówno na uczniów jak i na nauczycieli. Dzięki nim uczniowie i kadra mogą korzystać z różnych form wsparcia w celu podnoszenia kompetencji językowych.

W październiku 2019 zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ Mobilność uczniów, „Green schools 2.0 for a sustainable future”

We wrześniu 2019 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ „Heroes of our lives” (listopad 2019 wizyta w Czechach, luty 2020 – wizyta na Węgrzech ). Wprawdzie pandemia wstrzymała nasze podróże, ale mamy nadzieję, że uda nam się odwiedzić jeszcze Holandię i Turcję.

 

W roku szkolnym 2019/2020

 • z testów z j. polskiego, matematyki i j. niemieckiego uczniowie klasy VIII są powyżej średniej procentowej niż średnie województwa.
 • z  j. angielskiego średnia jest o 10% wyższa od średniej wojewódzkiej, niewielkie odchylenia są od średniej powiatu i naszej gminy o kilka stopni procentowych.
 • z testu z matematyki i j. angielskiego nasi uczniowie uzyskali wyższy średni wynik niż średnie z powiatu.

 

Na podstawie analizy wyników, możemy stwierdzić, że w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie napisali egzamin dobrze uzyskując średnie wynik wyższy niż średnia województwa, średnia krajowa, średnia powiatu i średnia gminy.

 

W roku szkolnym 2018/2019

 • III miejsce drużynowo w Wojewódzkim Finale Piłki Nożnej.
 • I miejsce drużynowo w Turnieju Bezpiecznego Ruchu Drogowego na szczeblu gminnym, powiatowym, okręgowym i śląskim. Udział w ogólnopolskim Znale
 • laureatka wojewódzka - Ortograficzny Konkurs Niepodległościowy
 • laureat z fizyki - Wojewódzkie konkursy przedmiotowe
 • laureat z matematyki - Stowarzyszenie Jurajskie Nauczycieli Twórczych Regionalny Konkurs Matematyki klas I-III
 • laureat z matematyki - Stowarzyszenie Jurajskie Nauczycieli Twórczych Regionalny Konkurs Matematyki klas VII-VIII
 • laureat z fizyki - Stowarzyszenie Jurajskie Nauczycieli Twórczych Regionalny Konkurs Fizyki klas VIIVIII
 • I miejsce drużynowo w IX Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „English Fans”
 • I miejsce w kat. Duety i III miejsce kategoria soliści - Wojewódzki Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder”

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie brali udział w konkursach międzyszkolnych i odnosili sukcesy:

 • Dyktando Niepodległościowe - uczeń klasy VI został Znalistą wojewódzkim,
 • Wojewódzki konkurs literacki „Twój talent szansą na lepszy świat” - uczeń klasy VI zdobył wyróżnienie,
 • Wielka Liga Czytelników – uczennica kl. IV i uczeń kl. IIIa zostali Mistrzami Powiatu, uczeń kl. VIII zyskał Wicemistrza Powiatu,
 • Wojewódzki Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder” - I miejsce w kategorii duety zajęły 2 uczennice kl. VIII oraz III miejsce w kategorii soliści – uczennica kl. Va

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie brali udział w konkursach międzyszkolnych i odnosili sukcesy:

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki - Częstochowa - uczeń klasy VIII został finalistą wojewódzkim,
 • Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny z Fizyki i Informatyki - Lubliniec - 2 uczniów klasy VIII zajęli I miejsce.

 

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły są czynnymi wolontariuszami podczas WOŚP. W naszej szkole jest zorganizowany sztab. Szkolne koło wolontariatu sukcesywnie wspiera wszelkie inicjatywy charytatywne.W czasie ferii zimowych i letnich organizujemy półkolonie dla chętnych uczniów

 

 

 

 budynek szkoły podstawowej w Psarach

zielona pracownia

sala gimnastyczna

sala gimnastyczna mniejsza

bieżnia sportowa

stołówka

uczniowie robiący pamiątkowe zdjęcie 

zdjęcie ilustracyjne

gablota z pucharami