Gmina Woźniki

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach"

Priorytet: 8 - Infrastruktura Edukacyjna

Działani: 8.2  - Infrastruktura placówek oświaty

Powiat: Lubliniecki

Gmina: Woźniki

Całkowity koszt projektu: 6 463 812,28

Kwota wnioskowana: 3 977 614,37

62,66% dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach.

W skład obiektu wchodzą:

  - hala sportowa,

 - zaplecze socjalne hali sportowej ( Szatnie, umywalnie, sanitariaty),

 - zaplecze techniczne hali sportowej (wentylatornia, magazyn sprzętu sportowego, siłownia, pokój instruktora),

 -  widownia,

 - łącznik pomiędzy halą sportową a budynkiem gimnazjum,

 - parking przy hali sportowej

Powierzchnia urzytkowa obiektu - 1970 metrów kwadratowych,

Powierzchnia zabudowy - 1752 metrów kwadratowe,

Kubatura - 15570 metrów sześciennych

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl