Gmina Woźniki

Dyrdy - Kaplica

Kaplica została ufundowana przez rodzinę Szreter w 1875 roku. Według opowieści mieszkańców, na rzecz rozbudowy istnieją- cego budynku, rozebrano inną kaplicę, po której nie zachowały się żadne informacje.  Na przełomie 1928 i 1929 roku do kaplicy wtargnął włamywacz niszcząc znajdujące się tam obrazy oraz rzeźbę. Do  czasu wybudowania nowego kościoła w Dyrdach, kaplica przy ul. Piaskowej była miejscem cyklicznych nabożeństw, w których uczestniczyli okoliczni mieszkańcy. Obecny kształt kaplica uzyskała po przebudowie w latach  20. XX wieku.