Gmina Woźniki

„Inicjatywa Sołecka” 2021

W Mzykach powstanie teren rekreacyjny

Gmina Woźniki otrzymała 60 tys. zł dotacji w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Środki wspomogą budowę terenu rekreacyjnego w Mzykach.

W ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę niemal 5,4 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie udzielona na realizację 113 zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln zł. Na liście rekomendowanych zadań znalazły się trzy projekty zgłoszone przez gminy z terenu powiatu lublinieckiego.

- Z tych środków gminy mogą przeprowadzić drobne inwestycje lub projekty związane na przykład z organizacją imprez. Często bardzo ważnych dla lokalnej społeczności. Cieszymy się, że możemy jako województwo dołożyć od siebie cegiełkę tytułem wsparcia tych zadań – mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego.

Dla przykładu, dzięki przyznanym w konkursie środkom, w sołectwie Babienica, w gminie Woźniki realizowanye będzie zadanie „Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 996/177, k.m. 1, obręb Babienica w Mzykach”. Kwota całkowita zadania to 75 tys. zł, natomiast kwota dotacji z budżetu Województwa Śląskiego to 60 tys. złotych.

- Cieszę się, że wśród projektów z powiatu lublinieckiego znalazła się zgłoszona przez naszą gminę propozycja - podkeśla burmistrz Woźnik Michał Aloszko.

Bezpieczne miejsce przeznaczone do aktywnego wypoczynku powstanie w Mzykach przy ul. Słonecznej. Oprócz urządzeń zabawowych m.in. huśtawek, piramidy wspinaczkowej, bujaków czy karuzeli pojawią się też urządzenie fitness, stojaki na rowery i ławki.

- Przedstawicielom gmin życzymy, aby te wszystkie zaplanowane projekty zostały jak najszybciej zrealizowane – podkreśliła Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Warto przypomnieć, że dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018-2020 przeznaczono środki finansowe w wysokości 10,8 mln zł.

Więcej na ten temat: www.slaskie.pl