Gmina Woźniki

Kaplice

Gmina Woźniki posiada bardzo liczne obiekty małej architektury przeważnie o charakterze sakralnym. Ich wartość zabytkowa jest bardzo zróżnicowana, ponieważ w przeważającej większości zostały w różnym stopniu przekształocone z zatraceniem cech stylowych.

Najcenniejsze jest kilka kaplic z XVIII  i I połwoy XIX wieku. W szczególności kaplica św. Jana Nepomucena w Lubszy, kapliczka w lesie przy ul. Wolnej w Pakułach, kaplica przy kościele św. Katarzyny w Woźnikach. Zachowane są w dobrym stanie i co ważniejsze zachowały się w nich oryginalne rzeźby świętego. W pozostałych kapliczkach zachowana jest jedynie architektura, natomiast we wnętrzach znajdują się przedstawienia współczesne czasem bez związku z wezwaniem kapliczki.

Druga grupa kapliczek powstała w końcu XIX wieku i pierwszej ćwierci XX wieku. Są to kaplice związane z rozwijającą się wówczas architekturą ceglaną. Do nich należą kaplice na ul. Krakowskiej w Woźnikach, na ul. Głównej w Babienicy oraz kilka mniejszych obiektów o podobnej formie niewielkiego domku ze sklepioną wnęką i dwuspadowym daszkiem. Dwie takie kaplice znajdują sie w Psarach.

 

kapliczka w Lubszy

Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena w Lubszy. Wzniesiona na przełomie XVIII i XIX wieku, mieści się przy ogrodzie probostwa w Lubszy. Wewnątrz rzeźba barokowo-ludowa, sklepienie kolebkowe, dach kryty dachówką .

 

 

kapliczka w Babienicy

 Kaplica w Babienicy powstała  z  inicjatywy sołtysa Józefa Słoty. Pieniądze na budowę przekazali: rodziny Kabotów i Kożóchów oraz Jan Porębski. Miejsce pod budowę ofiarowali: Michał Kurek i Paweł Kożuch.Wszystkie prace wykonali mieszkańcy Babienicy. Prace ukończono  w 1894 roku. Pierwszą mszę św. w kaplicy odprawiono  w 1914 roku dla stacjonujących w Babienicy wojsk.

 

kapliczka w Woźnikach

Kaplica pw. św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Woźnikach. Powstały w XVIII wieku jedyny budynek w śródmieściu, który ocalał z pożary w 1789 roku. 

 

 

kapliczka w Woźnikach przy ul. Krakowskiej

Kaplica Góra Oliwna w Woźnikach. Wzniesiona w 1910 roku, fundatorem był Tomasz Michalski z Solarni.