Gmina Woźniki

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalacje kolektorów słonecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

"Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalacje kolektorów słonecznych"

Priorytet: V - Środowisko

Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Powiat: Lubliniecki

Gmina: Woźniki

Całkowity koszt projektu: 11 325 383,74

Kwot dotacji: 8 837 114,67

85% dofinansowania

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż na terenie 13 miejscowości Miasta i Gminy Woźniki instalacji solarnych, które posłużą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne będą montowane na dachach budynków mieszkalnych należących do mieszkańców Gminy oraz na kilku budynkach użyteczności publicznej. Liczba paneli będzie dostosowana do liczby mieszkańców lub użytkowników danego budynku i przewidywanego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.silesia-region.pl