Gmina Woźniki
Powróć do: Informator

Straż pożarna

 

Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
ul. PCK 10, 42-700 Lubliniec

tel./fax (34) 351-31-50
tel./fax (34) 353-18-11
tel./fax (34) 353-16-81
e-mail: sekretariat@straz-lubliniec.pl

 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Franciszek Kowalski
tel. 883 336 324

 

 

Jednostki ochotniczej straży pożarnej gminy Woźniki

OSP Woźniki
tel. 883 336 284

rejon działania: miasto Woźniki, sołectwo Dyrdy
podstawowe działania ratownicze, ratownictwo drogowe, usuwanie owadów błonkoskrzydłych, ratownictwo medyczne

OSP Psary
tel. 883 336 347

rejon działania: sołectwo Psary
podstawowe działania ratownicze, ratownictwo drogowe, ratownictwo wysokościowe

OSP Lubsza
tel. 883 337 361
rejon działania: sołectwo Lubsza

podstawowe działania ratownicze, ratownictwo drogowe, usuwanie owadów błonkoskrzydłych

OSP Ligota Woźnicka
tel. 883 337 343

rejon działania: sołectwa Ligota Woźnicka i Czarny Las

podstawowe działania ratownicze, ratownictwo drogowe

OSP Kamienica
tel. 883 337 350

rejon działania: sołectwa Kamienica i Drogobycza
podstawowe działania ratownicze, ratownictwo drogowe

OSP Babienica
tel. 883 337 334

rejon działania: sołectwo Babienica
podstawowe działania ratownicze

OSP Kamieńskie Młyny
tel. 883 337 353

rejon działania: sołectwo Kamieńskie Młyny
podstawowe działania ratownicze

OSP Piasek
tel. 883 336 324
rejon działania sołectwo Piasek
podstawowe działania ratownicze