Gmina Woźniki

Dawna szkoła w Piasku

Szkoła bardziej podobna jest do budynku dworskiego. Szkoła powstała dzięki inicjatywie rodziców z Piasku, którzy w 1904 roku wystąpili z taką prośbą do Rządu Królewskiego w Opolu.Jej budowę rozpoczęto na ich wniosek w 1922 roku. Jednak robiąc wykopy pod fundamenty, natrafiono na znalezisko archeologiczne - cmentarzysko ludności kultury łużyckiej. Wobec tego postanowiono lokalizację szkoły przesunąć, a sama budwa szkoły trwała do 1926 roku.

Obiekt zbudowany na planie w kaształcie odwróconego krzyża św. Antoniego, czyli odwróconej litery "T". Bryła budynku symetryczna, rozłożysta, okazała i proporcjonalna. Środkowa część piętrowa z poddaszem strychowym, skrzydła boczne parterowe również  z poddaszami strychowymi. Ponadto budynek ustaniono na cokole oblicowanym kamieniem wapiennym. Gzyms tegoż cokołu oraz elewacje powyżej zostały otynkowane. Zabytkowy charakter podkreśla oryginalna o zindywidualizowanych formach stolarka okienna i drzwiowa.

Obiekt zachowany w bardzo dobrym stanie. Obecnie prowadzony jest tam hotel i restauracja.