Gmina Woźniki
Powróć do: Ekologia

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklaracje do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców nieruchomości.

Drodzy Mieszkańcy, na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków i remontów (Dz. U. z 2021 r., poz. 554), właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali, zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki, zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (zgodnie z art. 27g  ww. ustawy).

Z informacji podanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (organ odpowiedzialny za utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) od 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/.

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakłada:

- 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., (czyli do 30 czerwca 2022 r.) oraz

- 14-dniowy dla budynków nowo powstałych.

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ustawy  o wspieraniu termomodernizacji  deklaracja zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest konieczna dla rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Informator dla właścicieli i zarządców budynków460.57 KB

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalana paliw:

Formularz A- budynki i lokale mieszkalne100.94 KB

Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne95.85 KB

Więcej na ten temat - kliknij.

Pliki do pobrania:

Deklaracja formularz A
Format: pdf, 100.94 kB
Deklaracja formularz B
Format: pdf, 95.85 kB