Gmina Woźniki
Powróć do: Zabytki

Najcenniejsze zabytki

Wśród zabytków o najwyższym znaczeniu dla gminy Woźniki, autorzy Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Woźniki na lata 2013-2016 wyróżnili osiem obiektów i jeden układ urbanistyczny. W grupie tej znalazło się sześć obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (A) oraz trzy widniejące w wojewódzkiej ewidencji zabytków (B). Wyróżniono także cztery kaplice wpisane do gminnej ewidencji zabytków (D), posiadające wyjątkowe walory architektoniczne lub historyczne.

Kościół cmentarny św. Walentego w Woźnikach (A)

Kościół św. Katarzyny w Woźnikach (A)

Dawna szkoła - dom Józefa Lompy w Lubszy (A)

Kościół św. Jakuba Ap. Starszego w Lubszy (A)

Kościół ewngelicko-augsburski w Piasku (A)

Pałac w Czarnym Lesie (B)

Dawna szkoła w Piasku (B)

Ratusz w Woźnikach (B)

Układ urbanistyczny w Woźnikach (A)

Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena w Lubszy (D)

Kaplica w Babienicy (D)

Kaplica pw. św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Woźnikach (D)

Kaplica Góra Oliwna w Woźnikach (D)