Gmina Woźniki
Powróć do: Jakość powietrza

Aktualne ostrzeżenia

 DMS-KA.731.2.9.2024
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POZIOM 3
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie 
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 
Data wystąpienia 
11.01.2024 r. 
Przewidywany czas trwania ryzyka 
Od godz.09.00 dnia 11.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 11.01.2024 r. 
Przyczyny 
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego 

Dzień 11.01.2024 r. 
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. 
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 

Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Gliwice, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat miasto Żory, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, powiat kłobucki, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat żywiecki. 
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 998 904 osób. 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 
Wrażliwe grupy ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), 
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), 
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, 
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 


Możliwe negatywne skutki dla zdrowia 
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.  Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

Zalecane środki ostrożności 

Ogół ludności: 

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, 

- nie wietrz pomieszczeń, 

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. 

Wrażliwe grupy ludności: 

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, 

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, 

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, 

- nie wietrz pomieszczeń, 

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również: 

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, 

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, 

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, 

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 
Zakres działań krótkoterminowych 

• Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania 
11.01.2024 r. godz. 09:00 

Podstawa prawna 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845) 

Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł: Uwaga! SMOG 

Skrót: W dniu 11.01.2024 r. na części obszaru województwa śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 μg/m3). 

Treść całego powiadomienia: 

Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Gliwice, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat miasto Żory, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, powiat kłobucki, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat żywiecki. 

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Andrzej Szczygieł
Naczelnik Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Katowicach 

 


 

DMS-KA.731.2.5.2024
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
10.01.2024 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 09.00 dnia 10.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 10.01.2024 r.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Dzień 10.01.2024 r.
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, powiat miasto Dąbrowa Górnicza, powiat będziński, powiat miasto Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat lubliniecki, powiat kłobucki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 746 641 osób.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
2
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
10.01.2024 r. godz. 09.00
Podstawa prawna
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 845)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach
Publikacja
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0
3
Wzór powiadomienia do systemu RSO
Tytuł
„UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10”
Skrót
W dniu 10.01.2024 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3).
Treść całego powiadomienia
Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmują: powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, powiat miasto Dąbrowa Górnicza, powiat będziński, powiat miasto Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat lubliniecki, powiat kłobucki.
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Andrzej Szczygieł
Naczelnik Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Katowicach

Pliki do pobrania: