Gmina Woźniki
Powróć do: Grunty na sprzedaż

Woźniki - Sośnica

dz. nr 22/6, k. m. 232-244, obręb Dyrdy, o powierzchni: 0,1202 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - MN,

dz. nr 22/7, k. m. 232-244, obręb Dyrdy, o powierzchni: 0,0967 ha z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - MN

Woźniki Sośnica

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach – pokój nr 13 – tel. 34 366-99-21.

Pliki do pobrania:

file_add-359.jpg (rozmiar: 152 kB)