Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
pochmurno
15°C
Powróć do: Grunty na sprzedaż

Czarny Las - działki letniskowe

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki oznaczonych jako:

- działka nr 143/7 k. m. 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1050 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

- działka nr 143/8 k. m. 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1050 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

- działka nr 143/9 k. m. 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1499 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy zł)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

I przetarg na sprzedaż opisanych nieruchomości odbędzie się w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

w następujących dniach:

- w przypadku działki 143/7 - 23 listopada 2020 r. o godz. 11.00 

- w przypadku działki 143/8 – 25 listopada 2020 r. o godz. 10.00

- w przypadku działki 143/9 - 25 listopada 2020 r. o godz. 13.00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium na poczet I przetargu należy wpłacić na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej w dniu 19.11.2020 r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 80 8279 1023 0200 0130 2002 0003 

- w tytule „wadium – I przetarg na działkę nr … (wpisać odpowiednio 143/7, 143/8, 143/9) obręb Czarny Las”

 

Uczestnicy I przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wpłaty wadium,

w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu.

Więcej informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerami: 34 366 99 21 lub 34 366 99 19.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupoferty nieruchomości