Gmina Woźniki
Powróć do: Sołectwa

Kamienica

Herb sołectwa Kamienica ŚląskaWedług zapisu w „Kronice Szkoły Podstawowej w Kamienicy", miejscowość nazwę swą zawdzięcza legendarnym wydarzeniom sprzed wieków. Podanie głosi, że podczas jednej z wojen osada została całkowicie zniszczona i zamieniona w stosy gruzów tak, że tylko kamień na kamieniu pozostał, nic więcej. Stąd nazwa Kamienica.

Według tegoż samego źródła, pochodzenie nazwy przypisuje się gruntom w Kamienicy, gdzie pod cienką warstwą uprawnej ziemi znajduje się kamieniste podłoże.

Przymiotnik „Śląska" w nazwie Kamienicy, odnajdujemy w zapisach metrykalnych kościoła parafialnego w Lubszy już w XVIII wieku. Celem jego wprowadzenia było odróżnienie tej nazwy miejscowości od innej, tak zwanej Kamienicy Polskiej, miejscowości położonej na północny wschód od granic parafii lubszeckiej, w byłym biskupim księstwie siewierskim.