Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka

Woźnickie Forum Gospodarcze

Woźnickie Forum Gospodarcze 2019

Burmistrz Woźnik Michał Aloszko przemawia podczas Woźnickiego Forum Gospodarczego

Przedstawiciele największych prywatnych pracodawców w gminie, mali- i mikroprzedsiębiorcy, a także reprezentaci Rady Miejskiej i woźnickiego magistratu - wspólnie uczestniczyli w Woźnickim Forum Gospodarczym, które odbyło się 4 grudnia 2019 roku.

Spotkanie grupy, której członków łączy nie tylko silny wpływ na lokalną gospodarkę i rozwój całej gminy, ale także podobne problemy i wyzwania, uważam za ważne i konieczne - tak swoją inicjatywę organizacji Forum uzasadnia burmistrz Woźnik Michał Aloszko. -Wiem, że nie jest to pomysł oryginalny - podobne zjazdy organizowane są w wielu miastach, również w Woźnikach były kiedyś podejmowane takie próby, co tylko umacnia mnie w przekonaniu, że tę formułę dialogu trzeba kontynuować, rozwijać i dostosowywać do potrzeb lokalnych przesiębiorców.

Przedstawiciele firm z gminy Woźniki

Program pierwszej edycji Forum składał się z prelekcji i warsztatów skupionych wokół takich zagadnień jak: źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym pozyskiwanie środków na szkolenia dla pracowników (doradca biznesowy Wojciech Połap), dobre praktyki w obszarze umiędzynarodowienia MŚP oraz sieciowania śląskich i zagranicznych MŚP (Maciej Wontor ze Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) oraz zagospodarowanie terenów produkcyjnych woźnickiego obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Bartłomiej Leszczyński, KSSE).

Prelekcja Macieja Wontora ze Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Dzięki warsztatom przeprowadzonym w ramach podsumowania projektu Fundacji Sendzimira, uczestnicy Forum zapoznali się także z coraz bardziej "palącą" kwestią wpływu gospodarki na zmianę klimatu oraz proekologicznymi rozwiązaniami przy zagospodarowaniu terenów usługowo-przemysłowych, które mogą polepszyć jakość życia pracowników i mieszkańców żyjących w otoczeniu firm. Problemy te omawiali Agnieszka Czachowska, prof. Michał Stangel oraz Helena Pomeroy.

Warsztaty przeprowadzone w ramach podsumowania projektu Fundacji Sendzimira

Oprócz zaplanowanych punktów programu, w kuluarach Forum toczyły się wzajemne rozmowy przedstawicieli gminnych firm oraz indywidualne konsultacje z prelegentami. Przedsiębiorcy wypełniali również ankiety, w których mogli wskazać swoje problemy i potrzeby oraz oczekiwania wobec gminy, jak również zaproponować swoje rozwiązania na lepszą współpracę.

Podczas spotkania burmistrz Woźnik uhonorował firmę Plastimex z okazji jubileuszu 30-lecia jej istnienia

Podczas spotkania burmistrz Woźnik uhonorował firmę Plastimex z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia jej istnienia. Spółka, będąca aktualnie wiodącym producentem systemów rurowych z PVC, PP, PE na rynku polskim i jedną z największych firm w gminie, powstała 1989 roku w miejscowości Psary. Doceniając jej wpływ na rozwój gospodarczy oraz finansowe wspieranie lokalnych przedsięwzięć - burmistrz przekazał gratulacje zarządowi i pracownikom spółki na ręce jej wiceprezesa Gerarda Gackiego.