Gmina Woźniki
Powróć do: Mieszkaniec

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski Gminy Woźniki, jako forma konsultacji społecznych, wprowadzono w naszej gminie po raz pierwszy w 2019 roku. Mieszkańcy mogli w ten sposób sami zdecydować, na co przeznaczyć część budżetowych pieniędzy – 200 tys. zł.

Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec gminy, pod warunkiem uzyskania na etapie zgłoszenia poparcia co najmniej 9 osób zamieszkujących Gminę Woźniki.

Zadanie mogło mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, z zaznaczeniem, że ma ono zostać wykonane na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki.

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 11 propozycji projektów zadań. Wszystkie, pod względem spełnienia wymogów formalnych oceniła, powołana specjalnie w tym celu, komisja. Analizowano prawidłowość podanych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania i rocznych kosztów utrzymania, zgodność z prawem oraz wykonalność techniczną zadań. Po drobiazgowej weryfikacji uznano, że tylko pięć projektów spełnia wymogi formalne.

Lista wybranych zadań możliwych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok. Kolejność zadań ustalono w drodze losowania przeprowadzonego przez komisję.

Scena z zadaszeniem przy OSP Kamieńskie Młyny

Charakterystyka zadania:

Scena z zadaszeniem przed OSP będzie często wykorzystywana na lokalne imprezy takie jak: festyny, dożynki, występy szkolne a także występy tutejszego kabaretu itp. organizowane przez społeczność szkolną, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, Sołectw. Pozytywnym skutkiem będzie zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego i występujących artystów przed niesprzyjającą pogodą, z powodu której niejednokrotnie poniesiono straty materialne i niejednokrotnie przekładano termin uroczystości. Dzięki realizacji ww. zadania skorzysta cała społeczność lokalna od przedszkolaków do seniorów, co przyczyni się do lepszej integracji środowiska.

Koszt: 30.000 zł.

Koszt utrzymania: konserwacja co dwa lata – 2.000 zł.

Wnioskodawca: Monika Klyta.

Wymiana posadzki na kręgu tanecznym wokół sceny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach na posadzkę o gładkiej powierzchni

Charakterystyka zadania:

Obecna posadzka jest wykonana z kostki brukowej, nie wypoziomowana, nierówne fragmenty sprawiają kłopot przy zabawie gości.

Koszt: 30.000 zł.

Wnioskodawca: Stefan Wyleżałek

Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw, wypoczynku, kultury i sportu wraz z amfiteatrem przy ul. Sportowej w Ligocie Woźnickiej – Woźnikach

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie dla mieszkańców bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji: instalacji urządzeń zabawowych dostosowanych do potrzeb osób w każdym wieku, także osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi (ławki, place zabaw, siłownia).

Koszy ogółem – 115.000 zł.

Koszt utrzymania – 2.000 zł.

Wnioskodawca: Aleksandra Rygoł.

Platforma widokowa na Górze Coglowej w Woźnikach

Charakterystyka zadania:

Góra Coglowa położona jest na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, wzdłuż Garbu Woźnickiego będącego płn.-zach. odgałęzieniem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z miejsca tego rozpościera się widok na ogromne połacie Lasów Tarnogórsko-Lublinieckich, Garb Tarnogórski i pobliskie miejscowości, widać stąd kościoły w: Woźnikach , Lubszy, Cynkownie, Koziegłowach, Żyglinku, Sączowie, a przy pomocy lornetki Bazylikę Piekarską. Dostrzec stamtąd można góry Sokole i Jasna Górę. Po stronie wschodniej znajdują się zakłady przemysłowe takie jak: Huta Katowice, elektrownia Łagisza, a także lotnisko Pyrzowice. W różnych porach roku możliwe jest obserwowanie zmieniających się pól i łąk oraz spektakularne wschody i zachody słońca.

Platforma w takim miejscu będzie zarówno dla mieszkańców jak i turystów atrakcją, która wyróżni i zareklamuje nasza gminę. Niewykluczone, że może stać się impulsem do powstania w naszej okolicy kolejnych punktów widokowych, połączonych np. szlakami rowerowymi (Lubszecka Góra, Grojec). Przykładem może być „Szlak wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”.

Budowa platformy ułatwi odwiedzjącym dostęp do podziwiania panoramy, gdyż obecnie nie wszyscy mogą wejść na istniejącą wieżę (ludzie starsi, niepełnosprawni ruchowo, małe dzieci i osoby zmagające się z klaustrofobią, problemy z uzyskaniem klucza – nie działa telefon kontaktowy).

W przyszłości na platformie można zamontować płyty z opisami i zdjęciami miejsc widocznych w danym kierunku oraz roślinności występującej na Górze Coglowej. Miejsce to powinno pokazać mieszkańcom naszej małej ojczyzny jej piękno, którego na co dzień nie dostrzegamy.

Koszt – 180.000 zł.

Koszt utrzymania – 300 zł.

Wnioskodawca: Anna i Andrzej Bazanowie

Remont chodnika przy ulicy Karola Miarki od ulicy Czarnoleśnej do ulicy Skalnej. Sołectwo Ligota-Woźnicka.

Charakterystyka zadania:

Rozbiórka uszkodzonych płytek chodnikowych i krawężnika, zabudowa kostki brukowej i nowego krawężnika.

Koszt: 200.000 zł.

Wnioskodawca: Stanisław Wojsyk.

Jak głosowano?

Głosowanie nad zatwierdzonymi projektami odbyło się w dniach 25-29 listopada 2019 roku. W głosowaniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy stawiając na karcie głosowania „x” w kolumnie „Tak”. Podpisane karty wrzucano do urn zlokalizowanych w wybranych punktach na terenie gminy. Każdy mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos. Zgodnie z zasadami zwycięża projekt z największą liczbą punktów. Jeżeli nie wyczerpie on zakładanych środków, to możliwa będzie także realizacja kolejnych projektów – na podstawie określonego wcześniej rankingu – aż do osiągnięcia limitu 200 tys. zł.

Z 1716 głosów wrzuconych do urn ważnych było 1664. 635 osób zagłosowało na platformę widokową na Górze Coglowej w Woźnikach i to zadanie rekomendowano do realizacji w roku 2020. Szacunkowy koszt jego realizacji to 180 tys. zł. 586 głosów oddano na scenę z zadaszeniem przy OSP Kamieńskie Młyny. Trzeci wynik zdobyło zadanie - rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw, wypoczynku, kultury i sportu wraz z amfiteatrem przy ul. Sportowej w Ligocie Woźnickiej – Woźnikach. Poparło go 224 głosujących. Na remont chodnika przy ulicy Karola Miarki od ulicy Czarnoleśnej do ulicy Skalnej. Sołectwo Ligota-Woźnicka oddano 146 głosów. 73 osoby chciały wymiany posadzki na kręgu tanecznym wokół sceny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach na posadzkę o gładkiej powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, w tym kryteria oceny formalnej, zawiera uchwała nr 100/IX/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dn. 23 października 2019 roku.