Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
pochmurno
14°C

Stypendium i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne i zasiłki szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać od 1 września danego roku.

Wnioski o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku.

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi załatwiane są w pokoju nr 3 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod nr. tel. (34) 361-01-81

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

  - uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o  uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

-  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak:  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeżeli rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Formy pomocy

Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum może być przyznana w formie:

  1.  Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, obejmuje w szczególności pokrycie kosztów:

 • wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych oraz innych  wynikających z realizacji pomocy,
 • psychologiczno-pedagogicznej,
 • udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka językówobcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe(informatyczne), zajęcia sportowe,
 • udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na „ zieloną szkołę”, wyjazdy na basen ( zaświadczenie ze szkoły potwierdzające poniesienie wydatku podpisane przez dyrektora szkoły).

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

 • książek, w tym m.in. podręczniki, ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy, do której uczęszcza uczeń w  danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna, książki do nauki języków obcych,
 • pomocy dydaktycznych ( m.in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. matematyczne, mapy, globusy,  mikroskopy, instrumenty szkolne tj. cymbałki, flet, trójkąty, talerze itp.)- 1 sztuka na cały rok szkolny na dziecko,
 • artykułów szkolno-papierniczych ( np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina , modelina , piórnik),
 • tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie  zmienne (1 sztuka na cały rok szkolny na dziecko),
 • stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego- maksymalnie 2 sztuki na rok szkolny ( po 1 sztuce na semestr na 1 dziecko), tj.: kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe, dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa, obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki i trampki, halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole),
 • stroju na basen (kostium kąpielowy lub kąpielówki, klapki basenowe, czepek gumowy, okulary pływackie);
 • stroju galowego na akademie szkolne ( białej bluzki wizytowej i spódnicy wizytowej, koszuli wizytowej i  spodni wizytowych)- 1 sztuka na rok szkolny;
 • mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane zaświadczenie ze szkoły)- 1 sztuka na rok szkolny;
 •  stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach, jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem ze szkoły lub pracodawcy)- 2 sztuki na rok szkolny (po 1 sztuce na semestr na 1 dziecko);
 • komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub w częściach), laptopa, notebooka, tabletu,  oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera – 1 sztuka na rodzinę na rok szkolny (dostarczone oryginały faktur zostaną rozliczone  w okresie, na który przyznano stypendium);
 • klawiatury, myszy, mikrofon, słuchawek, głośników, nośników danych tj. pendriva, dysku zewnętrznego-1 sztuka na rodzinę na rok szkolny;
 • tuszy, tonerów do drukarek, papieru do drukarek;
 • komputerowych programów multimedialnych i edukacyjnych, multimedialnych
 • kursów językowych, kast video, płyt CD i DVD;
 • biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko -1 sztuka na rodzinę na rok szkolny;
 • okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze (faktura wystawiona na rodzica z adnotacją, jakiego  dziecka dotyczy)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny;
 • instrumentów muzycznych w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny;
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień-czerwiec (pod warunkiem , że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT);
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów , obejmuje pokrycie kosztów:
 • opłaty za czesne, koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej w transporcie lądowym - szynowym i kołowym imienne bilety miesięczne, opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie-za okres w którym realizowana jest nauka;

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub prawnego opiekuna.
 2. odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

 

Rozliczenie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach przy ul. Rynek 6, 42-289 Woźniki

Wypłata przyznanego stypendium nastąpi  poprzez :

- refundację wcześniej  zapłaconych przez wnioskodawcę  oryginałów faktur i rachunków;

- regulowania rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług.

Każda faktura lub rachunek powinna być przyporządkowana jednemu uczniowi i zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica, prawnego opiekuna o treści „dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka)”

W przypadku, gdy:

 • wartość faktur lub rachunków przewyższy kwotę przyznanego stypendium – do zwrotu podlegać będzie kwota tylko do wysokości przyznanego decyzją świadczenia.
 • wartość faktur lub rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia – do zwrotu podlegać będzie kwota do wysokości rozliczonych faktur lub rachunków.

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 2018 poz. 1457)

Uchwała Nr. 300/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki ze zmianami.

 

Wnioski należy składać na drukach

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.